Wyjazdy Targowe

Wierzymy w siłę doświadczenia

Organizowaliśmy wyjazdy targowe dla naszych Partnerów prawie na każdym kontynencie. Kompleksowo zajmując się ich organizacją, zarówno w zakresie obsługi wystawców targowych, jak i odwiedzających


Dla Wystawców:

Transport

Zakwaterowanie

Transfery

Ubezpieczenie

Wykup powierzchni wystawienniczej

Transport Państwa materiałów

Organizacja stoiska

Przygotowanie listy firm biorących udział w Targach i aranżacja pierwszych kontaktów

Dla Odwiedzających:

Transport

Zakwaterowanie

Bilety targowe

Transfery

Ubezpieczenie

Przygotowanie listy firm biorących udział w Targach i aranżacja pierwszych kontaktów